Čarodějnice

Oslava čarodějnic proběhla i v našem domově v Telči. Klienti si sami vyrobili čarodějnici a odpoledne si opekli špekáčky. K tomu všemu jim na harmoniku hrála pečovatelka Martina. Bylo to krásné odpoledne a opékání špekáčků si jistě brzy zopakujeme.