Folklórní soubor Krahuláček

21.10.2016 nás navštívily děti z dětského folklorního souboru "Krahuláček", který působí při Mateřské škole v Krahulčí. Děti vystupují na nejrůznějších kulturních akcích ve vesnici a okolí a proto jsme byli moc rádi, když přijely udělat radost i našim klientům do Domova se zvláštním režimem v Telči. Pod vedením jejich učitelek z mateřské školy si děti nacvičily pásmo písní a tanců na téma „Švec“. Všem našim klientům se vystoupení moc líbilo a pro děti vlastnoručně vyrobili malé dárečky, které jim věnovali jako poděkování za jejich návštěvu.