MOC DĚKUJEME 😊

Chtěli bychom moc poděkovat dobrovolnicím Petře Dokulilové a Pavle Přibylové za to, že dochází do našeho Domova v Telči a zcela zdarma se tam starají o děti našich zaměstnanců. Celý den vymýšlí dětem zábavný program, krásně si nimi hrají, malují a hlavně s nimi vypracovávají úkoly, které mají zadané ze školy. Díky těmto milým dobrovolnicím mohou naši zaměstnanci i nadále pečovat o naše seniory, za což jim patří velké DÍKY! A také nesmíme zapomenout na paní Petru Gutwaldovou, která jako dobrovolnice pomáhá našim pečovatelkám a lektorkám s péčí o klienty. A co je důležité, všechny naše dobrovolnice nám pomáhají vždy s úsměvem. Takže MOC DĚKUJEME 😊