Návštěvy v našem domově od 25.5.2020.

Vážení rodinní příslušníci,

chceme Vás informovat, že od pondělí 25. 5. 2020 jsou povoleny návštěvy v našem zařízení. Pro zmírnění rizika přenosu nákazy COVID-19 jsou ministerstvem zdravotnictví stanovená určitá pravidla pro návštěvy, která je nutné dodržovat.

Pravidla pro návštěvy:

 • Termín návštěvy je nutné rezervovat a to nejméně 48 hodin předem.
  • Rezervace se provádí na webových stránkách: https://navstevy.senior-home.cz
  • Návštěva, která nebude rezervovaná nebude vpuštěná do zařízení.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.
 • Návštěvy mohou probíhat pouze ve vyhrazeném prostoru, kam bude klient před návštěvu přesunut.
  • Není možný volný pohyb návštěv v zařízení jako takovém.
  • Maximální délka návštěvy je 45 minut. Poté probíhá úklid a dezinfekce prostoru pro další návštěvu.
 • V případě, že vykazujete symptomy koronavirové nákazy či jiného respiračního onemocnění, nebo Vám byla nařízena karanténa, není možné abyste se návštěvy zúčastnili.
 • Navštěvující osobě bude při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Při vstupu bude každá návštěva vybavena ochrannými prostředky (ústní rouška, jednorázové rukavice, návleky na obuv), které je návštěva povinna použít po celou dobu návštěvy a při odchodu ze zařízení umístit do příslušného boxu
  • Návštěvník je povinen použít ústní roušku a další ochranné pomůcky poskytnuté naším zařízením (nikoliv ty, s kterými přichází z venku).
 • Při vstupu do zařízení je každý návštěvník povinen podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které bude k dispozici na recepci.
 • Pokud je to možné, klient používá roušku.
 • Návštěva by měla probíhat bez zbytečného tělesného kontaktu (objímání apod.). Osoby dodržují rozestup minimálně 2m.
 • Prosíme návštěvy, aby svým blízkým nenosili žádné potraviny podléhající zkáze. V případě, že chcete svým blízkým donést nějaké trvanlivé potraviny, prosím předejte je personálu zařízení.
 • Prosíme návštěvy, aby svými blízkým nenosili žádné oblečení, knížky a jiné předměty a vybavení.

Děkujeme, že respektujete tato opatření.