Tvoření je radost - květiny

Klienti nejraději tvoří dekorace, mají upřímnou radost ze své práce. Pro některé je samotné uchopení tužky nebo stříhání práce na dlouhou dobu a musí vynaložit velké úsilí. O to větší radost ze své tvorby mají. Úsměv za naší dopomoc či podporu je nám odměnou.