Žehnání adventních věnců

V pátek před první adventní nedělí navštívil klienty v DZR v Telči farář / děkan - Mgr. P. Josef Maincl, který pronesl milá slova týkající se nadcházejících svátků vánočních a požehnal adventním věncům, které si klienti sami vyrobili.