Canisterapie aneb terapie pomocí pejsků

Od 10. 4. 2012 jsme začali poskytovat Canisterapii.

Canisterapie má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka. Vliv je tedy zásadně dvojí – psychosociální a fyziorehabilitační. Canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.) ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.).

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes jen svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A nemůžeme pochybovat o tom, že i úsměv léčí. Není to jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Důležitý je kontakt mezi psem a člověkem a navázání společného vztahu.