Poděkování

Chtěli bychom moc poděkovat dobrovolnicím paní Freiové a paní Matějíčkové za ušití tolik potřebných roušek pro náš domov v Tuchlovicích. Dále patří velké díky obci Tuchlovice, zastoupené starostou panem Jaroslavem Poštou, za darování jednorázových, ale i pratelných roušek, respirátorů a také 2l dezinfekce. Bez těchto darů bychom velice těžko poskytovali bezpečnou péči našim seniorům a chránili jejich zdraví, takže opravdu moc DĚKUJEME