Služby

 

Ubytování
Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.

Stravování
Klientům nabízíme běžnou a dietní stravu. Strava je podávána v závislosti na možnostech klientů - v jídelně, na patrech nebo na pokojích klientů, a to pětkrát denně. Skladbu jídla sestavuje nutriční terapeut.

Ošetřovatelská a zdravotní péče
Ošetřovatelská péče je poskytována s ohledem na individuální potřeby klientů a s ohledem na uplatnění jejich práv a svobodného rozhodování. Lékařskou péči zajišťuje smluvní praktický lékař a psychiatr, přičemž svobodná volba praktického lékaře a zdravotní pojišťovny klientů zůstává zachována. Oba lékaři dochází do zařízení 1x týdně.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pořádáme pro naše klienty besedy a posezení u kávy či čaje, doprovázíme je dle přání na procházky, umožňujeme klientům využití místních služeb (kadeřnictví, nákupy, výstavy, apod.). Podporujeme kontakty s rodinami a blízkými osobami klientů.

Úklid, praní a drobné opravy prádla
Pro naše klienty zajišťujeme úklid, praní a drobné opravy prádla v rámci vlastní prádelny

Aktivizace a nabídka volnočasových aktivit
Usilujeme o zachování a využívání schopností klientů, včetně zajištění kulturních, zájmových a společenských akcí. Cílem je maximální zapojení klienta do běžného života s respektem k jejich osobnosti a možnostem. Činnosti, probíhající v zařízení, jsou například promítání, hry, šikovné ruce (pletení, vyšívání), trénování kognitivních funkcí, čtení, udržení tělesného zdraví vhodným cvičením, relaxační hudba či poslech hudby, canisterapie, soutěže, kulturní a společenské akce, posezení u ohně atd. Lektoři volného času sledují, zda vybrané techniky jednotlivé klienty zaujaly a nějakým způsobem je obohacují. Tyto informace pak předávají klíčovému pracovníkovi, který vše zaznamenává do individuálního plánu klienta. Naši klienti tráví čas také v zatravněném okolí domova, či v blízkém parku v doprovodu pracovníků.


Sociální poradenství (sociální práce ve prospěch klienta)
Pomoc při zajištění sociálních dávek, pomoc v osobních záležitostech,  udržování kontaktů s rodinou klienta, základní poradenství

Pravidla poskytované služby:
1. Podpora lidské důstojnosti
2. Profesionální a individuální přístup
3. Podpora sociálního začleňování
4. Aktivita klientů
5. Respekt

 

Kondiční tělesné cvičení
Pod vedením pracovníků v sociálních službách probíhá v zařízení pravidelné kondiční, tělesné a dechové cvičení. Péči o klienty zajišťuje multidisciplinární tým, složený ze zdravotnických pracovníků (vedoucí zdravotního úseku, všeobecná sestra, nutriční terapeut), pracovníků v sociálních službách (vedoucí přímé péče, pracovníci v přímé péči, ošetřovatelé) a sociálního úseku (vedoucí sociálního úseku, sociální pracovník, lektoři volného času).

 

Aktivizační místnosti pro Klienty
K dispozici jsou různé míče a jiné drobné sportovní potřeby a pomůcky, dále pak potřeby a pomůcky pro ruční práce, které vedou k rozvoji či udržení jemné motoriky, ale i k podpoře schopností a dovedností. K dispozici je také velký LCD televizor, rádio a knihovna. V místnosti se nachází i odpočinková zóna, kde si mohou klienti oddechnout, cítí-li se unaveni. Součástí aktivizační místnosti pro klienty je také jídelna a koutek určený k rehabilitačním cvičením. V prvním i druhém patře jsou vytvořeny společenské zóny s relaxačními koutky, které skýtají zázemí pro posezení a odpočinek, ale i k práci a individuálním činnostem. V prvním patře je také malá aktivizační místnost, která je určena nejen k aktivizačním činnostem, ale také pro návštěvy, které chtějí mít soukromí při kontaktu se svým blízkým, nebo pro návštěvy, které přicházejí s dětmi, pro něž je zde připraven dětský koutek. I v této místnosti je LCD televizor, knihy a časopisy. Pravidelně do našeho domova dochází také kněz, který klientům, kteří o to mají zájem, poskytne duchovní podporu. Jedenkrát ročně je realizován den otevřených dveří. Klienti si mohou do pokojů, kde jsou ubytováni, přinést své potřeby, pomůcky a dekorace, stejně jako některé typy nábytku. Nic z uvedeného není však podmínkou, pokoj je vždy přizpůsoben a řádně vybaven tak, aby byly uspokojeny potřeby klienta.