O nás

Vítejte na stránkách Domova se zvláštním režimem Tuchlovice.

V této sekci se můžete seznámit s historií i současností našeho zařízení.

Historie

Domov se zvláštním režimem Tuchlovice se nachází v centru městečka Tuchlovice. 

Kapacita zařízení je 142 lůžek. Pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením. K dispozici jsou samozřejmě i bezbariérové koupelny s ohledem na individuální požadavky klientů.

Náš domov vznikl 1. 4. 2012. Dle zákona jsme získali registraci na poskytování sociální služby „Domov se zvláštním režimem“ v srpnu 2012. I přes krátkou historii našeho fungování jsme si dokázali vybudovat dobrou pověst u okolních institucí a místních obyvatel.

Současnost

Cílová skupina:

 • Osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 • Osoby s Parkinsonovou chorobou, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytujeme celoroční sociální službu pro 142 klientů v obci Tuchlovice, okr. Kladno.

Výhodou našeho zařízení je, že umožňujeme bydlení, stravování, zprostředkování lékařské péče, sociální službu, individuální péči a aktivní využití volného času nejen pro jednotlivce, ale i pro partnerské dvojice.

Věková skupina:

Od 50 let.

Poslání Domova se zvláštním režimem Tuchlovice:

Naším posláním je umožnit seniorům trpícím zejména Alzheimerovou nemocí, Parkinsonovou chorobou či jiným typem stařecké demence spojenými s poruchami orientace a paměti, prožít důstojný život a zajistit nepřetržitou 24 hodinovou péči.

Poskytujeme základní služby (dle zákona č. 108/2006 Sb, § 50):

 • ubytování v dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
 • stravování 5x denně s možností odběru diety šetřící a diabetické
 • praní, žehlení
 • lékařskou zprostředkovanou péči
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • individuální a skupinové aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • fakultativní služby – kadeřník, holič, pedikúra, nákupy do blízkého okolí apod.

Zvláštnosti péče o klienty v Domově se zvláštním režimem Tuchlovice:

 • péče je přizpůsobena individuálním specifickým potřebám klientům v jednotlivých stádiích demence
 • zajištění přiměřené výživy, snížení rizika podvýživy je prováděno pravidelným mapováním přijmu stravy a tekutin. Strava se dle potřeby doplňuje výživovými doplňky a zahušťuje do potřebné konzistence
 • trénink kognitivních funkcí – paměti, orientace – denně jsou prováděny skupinové aktivity k udržení co nejvyšší možné míry kognitivních funkcí.
 • individuální podpora klientů, aby žili co nejsamostatnějším způsobem života v rámci svých schopností, podpora při organizaci aktivit dne – odpovídá klíčový pracovník, s klientem péči individuálně naplánuje a vyhodnocuje.
 • dohled nad dodržováním léčebného režimu– zejména braní léků, dostatek spánku, odpočinku         

Cíl poskytované služby:

 • Umožnit klientům prožít aktivní a důstojné stáří za podpory kvalifikovaného a motivovaného personálu, který má potřebné specifické dovednosti a ovládá techniky práce potřebné se skupinou těchto klientů

Zásady poskytování služby:

 • partnerský vztah – respektování postojů a názorů klientů
 • možnost volby
 • dodržování práv klientů
 • individuální přístup, budování nezávislosti na službě
 • týmová spolupráce
 • bezpečnost poskytované služby
 • odbornost (celoživotní vzdělávání)

Negativní vymezení cílové skupiny (viz. Standard číslo 3):

 • senioři odkázaní na speciální prostředky komunikace, které personál neovládá (znaková řeč, Braillovo písmo)
 • senior s vrozeným mentálním postižením
 • senioři závislí na alkoholu, na drogách a jiných návykových látkách
 • senioři trpící infekčním onemocněním
 • senioři, kteří potřebují trvalou lékařskou péči
 • senioři s psychickou poruchou, vyžadující speciální péči, vylučující pobyt v kolektivním zařízení

Důvody odmítnutí zájemce:

 • plného obsazení DZR
 • neposkytujeme službu, kterou klient žádá
 • zdravotní stav osoby, který vylučuje poskytnutí služby (např. nutná zdravotní péče 24hodin)

PORADENSTVÍ

V případě potřeby kontaktujte naší sociální pracovnici:

E-mail: tuchlovice.socialni@senior-home.cz
Telefon: +420 773 833 233

LÉKAŘSKÁ PÉČE

Lékařská péče je poskytována s ohledem na individuální potřeby klientů. Lékařskou péči zajišťuje smluvní praktický lékař a psychiatr. Lékaři navštěvují domov pravidelně.

UBYTOVÁNÍ

Klienti jsou ubytováni na dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, které si po dohodě se zařízením mohou vybavit vlastním nábytkem, televizí apod. K dispozici jsou samozřejmě bezbariérové koupelny. V zařízení je umožněno společné ubytování partnerským dvojicím.

Sídla společností:

Senior Home, s.r.o.
U Plynárny 1455/70
Praha 10 – Michle
101 00
IČ: 24809730
DIČ: CZ24809730

Senior Home Servis, s.r.o.
Kloboučnická 1735/26
Praha 4 – Nusle
140 00
IČ: 17727618
DIČ: CZ17727618

Kanceláře společností:
Senior Home, s.r.o.
Na šejdru 249/6c
Praha 4 – Libuš
142 00

Domovy pro seniory a osoby s diagnózou Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby

Poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence nebo Parkinsonovy choroby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytujeme celoroční sociální službu pro 142 klientů v obci Tuchlovice (okr. Kladno) a pro 56 klientů ve městě Telč. Výhodou našich zařízení je, že umožňujeme bydlení, stravování, zprostředkování lékařské péče, sociální službu, individuální péči a aktivní využití volného času nejen pro jednotlivce, ale i pro partnerské dvojice. Klienti mají k dispozici širokou škálu volnočasových aktivit po celý den.

Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR od 16. 9. 2013.